Labradorklubben

Medlemskap

Som medlem i Gutelabben tillhör du Labrador Retrieverklubben för hela Sverige.


Du kan som medlem vara med och påverka vilka aktiviteter som ska anordnas lokalt. Du får även tidningen Labradoren.


Regionernas årsmöten fastställer verksamhetsplanen och där eller på andra möten som medlemmarna träffas, diskuteras viktiga frågor som rör klubben.


Familjemedlemskap innebär att ytterligare person/er i samma hushåll (samma adress) kan lösa medlemsskap till en lägre penning än vad fullbetalande gör. Familjemedlem har samma rättigheter och möjligheter som fullbetalande har, men får ingen egen tidning.


Medlemsförmån från AGRIA som ger alla medlemmar i LRK 10 % rabatt på sin hundförsäkring.


Mer om medlemskap och hur du blir medlem kan du läsa på Labradorklubbens hemsida.