Labradorklubben

Nyheter och uppdaterat

Första ordinarie regionmöte


Lördagen den 11 februari genomförde Gutelabben sitt första ordinarie regionmöte efter den tre år långa vilan, i Studiefrämjandets lokaler i Visby. Ett förvånansvärt stort antal medlemmar hade hörsammat kallelsen och infann sig. Lennart Eriksson, ordförande för den tillsatta interimsstyrelsen valdes att leda mötet, med Ingvor Eriksson som sekreterare. Efter att ordföranden inledde mötet med en tillbakablick på det arbetet, som föranlett möjligheten att nu åter kunna starta upp Gutelabben. Med framtagning av ett attraktivt kursutbud, alla kontakter samt upprättande av ett samarbetsavtal med Studiefrämjandet som stipulerar vad parterna har för rättigheter och skyldigheter i det fortsatta arbetet.

 

Efter det vidtog arbetet med genomgång av den upprättade verksamhetsplanen som efter genomläsning godkändes i sin helhet. I verksamhetsplanen fanns uppräknat ett antal frågor som mötet diskuterade, frågor som rör Gutelabben under de kommande åren, som hur föryngrar vi både styrelse och instruktörerna? 


Därefter behandlades förslaget till budget för det kommande verksamhetsåret, där inkomsterna är svåra att bedöma, med tanke på att marknaden för hundkurser kanske är mättad på Gotland för tillfället. Efter genomgång av budgetens olika delar så godkändes den i sin helhet. Vissa punkter utgick naturligtvis eftersom ingen verksamhet genomförts föregående år.


Mötet hade nu kommit fram till val av ordinarie styrelsen, som skall leda Gutelabben de kommande åren. Valen följde valberedningens förslag i sin helhet och utföll enligt följande: Till ordförande valdes Lennart Eriksson, som ordinarie ledamöter valdes Thomas Andersson, Ingvor Eriksson, Pia Bergman, Åsa Olofsson, Göran Linhatte. Till suppleant valdes Inga-Lill Andersson. Vi passade också på att välja en valberedning bestående av Lena Edwall och Nils-Erik Eriksson, samt en revisor: Per Lindström.


Efter alla valen så dukades det fram Åsas, som vanligt med hjärtat gjorda, smörgåstårta, med något drickbart. Under den konversation som följde åts kladdkakor med vispad grädde till kaffet. Efter ytterligare prat började deltagarna att droppa av och styrelsen satte sig för genomförande av ett konstituerande sammanträde.

Lennart Eriksson

Avtal med Studiefrämjandet


Gutelabben har träffat ett avtal med Studiefrämjandet Gotland om klubbens kursverksamhet 2023. I avtalet sägs bl.a. att:

  • Gutelabben ansvarar för kursens genomförande med träningsmaterial och utrustning på klubbområdet.
  • Studiefrämjandet ansvarar för kursadministration, arvodering av ledaren och rapportering till FBR.
  • Studiefrämjandet tar emot anmälningar och kursavgifter och sköter påminnelser och eventuell återbetalning. Kursavgifterna ska täcka arvode till uppdragstagare/instruktör samt skatter och avgifter

Hela avtalet finns att läsa här

Uppdaterat på sidan

Klicka på länken för att läsa vidare

30/8 Nu finns höstens kursprogramet färdigt: Valpkurs, aktivering, spår nybörjare och fortsättningoch  den populära slyngelkursen. Nytt för i år är en kurs för den som har en åldrande hund (Ladies & Gentlemen). Samtliga kurser i Stånga med omnejd. Läs mer under Aktiviteter


3/4 Protokoll från regionmötet 11 februari finns att läsa under Klubbinfo


16/3. Nu är vårens kurser igång. Vaplkurs, vardagslydnad och slyngelkurser i Stånga och i Visby. Än går det att anmäla sig. Läs mer under Aktiviteter


16/3 Under Klubbinfo återfinns  styrelsens protokoll från mötena i februari och mars.


14/2 Referat från första ordinarie regionmöte inlagd på denna sida. Styrelsen för 2023 presenteras här.


27/12 Det går nu att anmäla sig till vårens kurser. Läser mer här


27/12 En rapport från föreningens "glöggpromenad" finns nu att läsa här


24/11 Regionens kursverksamhet och aktuella kurser våren 2023


9/11 Gemensamma promenader 2022/23

  

9/11 Kallelse till ordinarie regionmöte 11 februari

  

9/11 Protokoll från styrelsemöte 9 november

9/11 Protokoll från styrelsemöte 15 oktober

9/11 Protokoll från regionmöte 15 oktober

22/1-23 Protokoll från styrelsemöte 7 januari 2023

 

Tidgare:

Regionens historia

Hundens vanor och ovanor

Gotland runt

Gemensamma promenader

Nu återupptar vi våra populära promenader, Första tillfället är söndag 19 december. Läs hela programmet här.

Kursprogram våren 2023

Nu är vårens kursprogram klart.

Läs mer här

Gutelabben igång igen!


Vår gotländska region Gutelabben har efter snart tre års vila, åter vaknat upp. Ett medlemsmöte genomfördes i Studiefrmjandets lokaler i Visby den 15 oktober i år. Där kunde en interimsstyrelse samt en valberedning väljas av de medlemmar som anammat kallelsen och infunnit sig.


Nu ska denna styrelse arbeta fram till ett ordinarie regionmöte (alltså årsmöte) som ska avhållas i februari 2023. I arbetet ingår att skapa en verksamhetsplan för 2023 samt presentera en budget för verksamhetsåret. Och valberedningen ska göra sitt genom att presentera sina nominiringar av personer till förtroendeposter vid samma möte.


En spännande tid går nu Gutelabbens medlemmar till mötes där Labradorklubben återigen blir respresenterad på vår största ö.

Ordinarie regionmöte 2023

Lördagen 11 februari, kl 14.00,
äger Gutelabbens ordinarie regionmöte

rum i Studiefrämjandets lokaler
på Mejerigatan 1, Visby.
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Valberedning presenteras här >>.